Bài 8: Cài đặt ClamAV trên CentOS 7

Đây là bài thứ 8 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Hits: 984ClamAV là một phần mềm quét virus thường được cài đặt trên các linux server. (có các phiên bản cho linux và windows). ClamAV trên CentOS 7có khả năng phát hiện được những chương trình malware hoạt động cả trong môi trường Windows và Linux, malware thường xuyên cố gắng ngụy trang bằng những phần mềm vô hại, núp dưới những biểu tượng vẻ như thân thiện và giả mạo tiêu đề, ClamAV hỗ trợ thêm khả năng rà soát trong các file nén 7zip, InstallShield và CPIO, tính năng phân tích…

Đọc tiếp