Bài 9: Thiết lập hệ thống tường lửa FirewallD trên CentOS 7

Đây là bài thứ 9 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Hits: 1004Tiếp theo bài trước về cài đặt ClamAV trên CentOS 7. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập và quản lý hệ thống tường lửa FirewallD cho server của bạn. Tường lửa FirewallD là giải pháp tường lửa mạnh mẽ, toàn diện được cài đặt mặc định trên CentOS 7. Tường lửa Firewalld là một giải pháp quản lý tường lửa có sẵn cho nhiều bản phân phối Linux hoạt động như một giao diện người dùng do hạt nhân Linux cung cấp. Trong hướng…

Đọc tiếp