Các mô hình học trực tuyến

mo hinh hoc truc tuyen
Đây là bài thứ 2 trong 4 bài của loạt bài Google Classroom - Các bài trong series

Mô hình học trực tuyến là thế nào? Dạy và học trực tuyến cũng có “dăm bảy” đường, nói cách khác là kiểu tổ chức dạy và học. Trong bài này ta sẽ xem qua ba mô hình dạy học trực tuyến phổ biến hiện nay: 1. Mô hình học trực tuyến trực tiếp – synchronous training system Cụm từ Synchronous training system tạm dịch là hệ thống giáo dục đồng bộ. Có nghĩa là “at the same time” – là trực tiếp, ngay lập tức. Mô hình học trực…

Đọc tiếp