Giới thiệu Google Classroom – Dạy học trực tuyến miễn phí

Google Classroom là gì
Đây là bài thứ 3 trong 4 bài của loạt bài Google Classroom - Các bài trong series

Dạy học trực tuyến miễn phí có phải là vấn đề bạn đang quan tâm? Ngoài việc dạy trực tuyến thì quản lý lớp học trực tuyến thế nào? Google lớp học, tiện ích dạy học trực tuyến miễn phí sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách triệt để. 1. Google Classroom là gì? Google Classroom là một dịch vụ web dạy học trực tuyến miễn phí. Nó được phát triển bởi Google dành cho các trường học. Nó được tích hợp với các dịch vụ Google…

Đọc tiếp