Tạo lớp học trưc tuyến Classroom

Tạo lớp học trực tuyến Classroom
Đây là bài thứ 4 trong 4 bài của loạt bài Google Classroom - Các bài trong series

Tạo lớp học trưc tuyến Classroom là việc đầu tiên các giảng viên cần phải làm. Ở bài trước đã giới thiệu về Classroom. Từ bài viết này trở đi chúng ta đã sẽ làm việc cụ thể với lớp học trực tuyến trong Classroom.    1. Đăng nhập Google classroom Mở trình duyệt, nhập địa chỉ https://classroom.google.com. Chọn Sign in Google Classroom ở góc trên bên phải Nhập vào địa chỉ gmail và mật khẩu của bạn. Có thể phải nhập mã xác minh 2 bước từ điện thoại…

Đọc tiếp