Kích hoạt và sử dụng Captcha trong Joomla

Hits: 50Captcha trong Joomla là một cách chứng thực người dùng trong joomla. Nó giúp bảo mật trang web của bạn được nâng lên đáng kể. Trong Joomla có một Plugin gắn sẵn phục vụ cho việc chứng thực đó là Captcha – reCaptcha. Bản chất nó là một loại kiểm thử dạng hỏi đáp nhằm phân biệt đối tượng đang tương tác là con người hay máy móc. Captcha trong Joomla có nhiều kiểu nhưng phổ biến vẫn là yêu cầu người dùng phải nhập các chữ cái trong…

Đọc tiếp