Tạo vị trí menu và widget trong Theme WordPress

Nếu bạn đang phát triển một theme tự tạo riêng cho mình bằng WordPress, hoặc đơn giản là bạn muốn có thêm nhiều vị trí widget cũng như menu cho theme mà các bạn đang dùng thì bài viết này sẽ giúp cho các bạn giải quyết vấn đề. 1 Tạo vị trí Widget trong Theme WordPress – Trước tiên chúng ta cần đăng ký (register) widget mà chúng ta cần tạo. Để làm việc này các bạn vào file functions.phptrong folder theme mà các bạn đang dùng cho trang WordPress…

Đọc tiếp