Bật chế độ USB Debug trên Android

USB Debugging trên điện thoại chạy hệ điều hành Android là chế độ dành cho nhà phát triển, nó cung cấp cho chúng ta nhiều quyền hạn hơn khi truy cập vào thiết bị Android Chẳng hạn truy cập được nhiều khu vực hơn, bạn được cấp nhiều quyền hạn hơn khi kết nối điện thoại với máy tính qua cáp kết nối. Tạo điều kiện kết nối giữa thiết bị Samsung Android với máy tính thông qua Android SDK phát triển ứng dụng trên Android…

Đọc tiếp...