BÀI 2: Hệ điều hành máy chủ CentOS 7

hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS
Đây là bài thứ 2 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Chi phí làm giảm sức cạnh tranh – Điều này luôn là bài toán đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhìn nhận một cách nghiêm túc trong thời buổi hiện nay. Tiếp theo bài ảo hóa lối đi mới cho doanh nghiệp, chúng tôi gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn cài đặt hệ điều hành máy chủ CentOS 7, nằm trong loạt bài xây dựng, triển khai hạ tầng tin học phục vụ hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các phần mềm mã nguồn mở miễn phí…

Đọc tiếp

Bài 1: Giới thiệu loạt bài viết hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS

hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS
Đây là bài thứ 1 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS 7! Chi phí làm giảm sức cạnh tranh – Điều này luôn là bài toán đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhìn nhận một cách nghiêm túc trong thời buổi hiện nay. Trong series này, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc loạt bài viết xây dựng, triển khai hạ tầng tin học phục vụ hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các phần mềm mã nguồn mở miễn phí hoàn toàn. Bài 1: Giới thiệu loạt bài viết hỗ…

Đọc tiếp