Bài 7: Trình soạn thảo vi

Trình soạn thảo vi
Đây là bài thứ 7 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Giới thiệu trình soạn thảo vi trong linux: Trình soạn thảo vi là một trình soạn thảo hướng màn hình. Nó có sẵn trên tất cả các phiên bản của hệ thống Unix. Bộ soạn thảo này cho bạn có thể chỉnh sửa các dòng trong nội dung với các dòng khác trong file. Ngày nay bạn sẽ tìm thấy một phiên bản được nâng cấp của Bộ soạn thảo vi mà được gọi là VIM. VIM là viết tắt của Vi Improved. Trình soạn thảo vi được xem là…

Đọc tiếp

Bài 6: Vài thiết lập cơ bản sau khi cài đặt CentOS 7

Đây là bài thứ 6 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Một vài thiết lập cơ bản nhất đã được lựa chọn ngay trong quá trình cài đặt CentOS, tuy nhiên có rất nhiều các thiết lập cần thiết để CentOS Server hoạt động tốt. Nhu cầu cần đến đâu ta sẽ thiết lập đến đó. Trong bài này hướng dẫn các bạn một vài thiết lập cơ bản sau khi cài đặt CentOS 7.. Cấu hình lại card mạng thiết lập cho card mạng là một trong những thiết lập hết sức cơ bản sau khi cài đặt CentOS 7.…

Đọc tiếp

Bài 5: Cài đặt hệ điều hành CentOS 7

Đây là bài thứ 5 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Ở bài trước chúng ta đã chuẩn bị xong USB chứa bộ cài đặt CentOS. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau triển khai cài đặt hệ điều hành CentOS 7 lên máy chủ. Bước 1: Khởi động cài đặt: Cắm USB vào 1 trong số các cổng USB trên máy chủ, bật máy chủ và chọn chế độ khởi động từ USB (quan sát phím chọn thiết bị khởi động trên màn hình). Màn hình cài đặt CentOS xuất hiện, Chọn Install CentOS 7  Bước 2: Chọn Ngôn…

Đọc tiếp

Bài 4: Tạo USB cài đặt CentOS 7

Đây là bài thứ 4 trong 10 bài của loạt bài Loạt bài: Xây dựng CentOS Server

Muốn cài đặt CentOS 7 bạn phải chuẩn bị USB và tạo USB cài đặt CentOS 7. Tiếp theo bài viết về giấy phép mã nguồn mở (open Source Licenses) trong loạt bài viết hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng máy chủ CentOS. Bài viết này hướng dẫn các bạn tạo USB chứa bộ cài đặt CentOS 7. Quá trình cài đặt hệ điều hành này ở bài sau. Các bước chuẩn bị để Tạo USB cài đặt CentOS 7 Để cài đặt Hệ điều hành CentOS 7 lên máy…

Đọc tiếp