Organize Series – Quản lý bài viết theo loạt

Trên website của các bạn có thể rất nhiều bài viết theo các chủ đề khác nhau. Ngoài cách thức phân loại các bài viết theo category (chuyên mục) hoặc Tag (gắn nhãn) thì còn một phương pháp nữa là tổ chức các bài viết theo series (loạt bài viết cùng chủ đề). Để thực hiện việc này, chúng ta có Organize Series – một plugin miễn phí để quản lý bài viết theo loạt (series).

1. Các chức năng của Organize Series

  • Hỗ trợ hiển thị ảnh đại diện cho serie.
  • Tự đánh dấu thứ tự cho các bài viết trong serie.
  • Có thể thay đổi thứ tự bài viết trong serie.
  • Mặc định ở trang lưu trữ, post sẽ hiển thị theo thứ tự của serie.
  • Có nhiều addon trả phí để lựa chọn.
  • Có thể tuỳ biến lại template.

2. Cài đặt

Cài đặt plugin thì khá đơn giản. Bạn có thể cài đặt từ trang quản trị web: vào Gói mở rộng/Cài mới sau đó nhập tên plugin Organize Series vào ô tìm kiếm để cài. Sau khi cài đặt thành công bạn nhớ Active nó lên.

3. Các thiết lập cơ bản

Sau khi kích hoạt Organize Series, bạn vào Settings ->Series Options để xem qua cũng như thiết lập các thông số cơ bản cho plugin này hoạt động.

Các thiết lập cơ bản cho plugin Organize Series

Một số thiết lập bạn có thể tự xem qua để hiểu thêm nhé. Có hai phần thiết lập chính là:

3.1 Series Automation Core Options

Phần này chứa các thiết lập chung cho plugin:

3.2 Series Templates Core Options

Phần này tuỳ chỉnh cấu trúc hiển thị của các phần liên quan tới serie ra ngoài theme

. Bao gồm sửa lại các đoạn chữ thông báo bằng tiếng Anh sang tiếng Việt.

3.3 Series Table of Contents URL

Thiết lập địa chỉ hiển thị danh sách toàn bộ serie ra ngoài front-end.

4. Sử dụng Organize Series

4.1 Tạo mới Series để quản lý loạt bài viết

Trước tiên bạn phải tạo mới một Series: Posts -> Manage Series

Tạo mới Series để quản lý loạt bài viết

4.2 Thêm bài viết vào Series

Bạn mở bài viết cần thêm vào series, bên phải màn hình soạn thảo xuất hiện khung Series

  • Chọn Series chứa bài viết (VD chọn WordPress Plugins)
  • Series Part: Số thứ tự của bài viết trong Series

5. Tuỳ biến Series TOC

Series TOC là trang mà bạn sẽ cho nó hiển thị ra danh sách toàn bộ các series có trong website mà bạn thiết lập trong Settings -> Series Options.

Truy cập vào series TOC tại địa chỉ website của bạn/series-TOC  (chẳng hạn cuongcong.com/series-toc).

Vì Series-TOC sử dụng một template mặc định nên đôi khi có thể Series-TOC sẽ hiển thị không tương thích với theme bạn đang sử dụng nếu template đó có cấu trúc không giống với template bạn đang dùng.

Để cho nó hiển thị tốt hơn, bạn truy cập host, vào thư mục plugins organize-series và copy tập tin seriestoc.php vào thư mục chứa theme bạn đang sử dụng.

Sau đó bạn nên mở file archive.php hoặc category.php trong theme đang dùng bỏ vào seriestoc.php, sau đó thay thế đoạn loop hiển thị nội dung thành đoạn sau:

 

Series Navigation<< Bảo mật WordPress với Wordfence SecurityTạo khóa học Online với LearnDash >>

Related posts

Leave a Comment