Bật chế độ USB Debug trên Android

USB Debugging trên điện thoại chạy hệ điều hành Android là chế độ dành cho nhà phát triển, nó cung cấp cho chúng ta nhiều quyền hạn hơn khi truy cập vào thiết bị Android Chẳng hạn truy cập được nhiều khu vực hơn, bạn được cấp nhiều quyền hạn hơn khi kết nối điện thoại với máy tính qua cáp kết nối. Tạo điều kiện kết nối giữa thiết bị Samsung Android với máy tính thông qua Android SDK phát triển ứng dụng trên Android…

Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây để bật tắt USB Debug (Bài lab được thực hiện trên điện thoại Samsung).

Bước 1. Từ mành hình chính của điện thoại, bạn vuốt xuống dưới để hiện thanh trạng thái phía trên đầu điện thoại

Bước 2: Trên thanh trạng thái nhấn chọn hình bánh răng để vào mục Cài đặt (Settings) điện thoại.

Bước 3: Trượt xuống phía dưới tìm chọn mục Thông tin điện thoại (About device)

Bước 4: Ở Màn hình tiếp theo bạn chọn Mục Thông tin phần mềm (Software info)

Bước 5: Bạn trượt đến dòng Số hiệu bản tạo (Build number) và chạm liên tục 7 lần vào nó

(Có thể máy sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu vì lý do bảo mật)

Thông báo bật chế độ USB Debug thành công

Bước 6: Quay trở lại màn hình cài đặt, bấy giờ bạn sẽ thấy có thêm mục mới:

{ } Cài đặt cho người phát triển

Bạn nhấn chọn mục này để vào bên trong.

Tại đây có rất nhiều các tùy chọn dành cho nhà phát triển (thử nghiệm phần mềm mới, tính rủi ro cao), bạn đến mục Chế độ USB Debug và gạt công tắc ON

Chú ý: Ngay bên dưới dòng Chế độ USB Debug là tùy chọn Hủy quyền USB Debuging để bạn trở về chế độ bình thường.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment