Bảo mật WordPress với Wordfence Security

Đây là bài viết số 1 trong 3 bài của series Wordpress Plugins

 Wordfence Sercurity là một trong các plugin bảo mật miễn phí cho WordPress tốt nhất. Hiện nó đang là plugin miễn phí chuyên về bảo mật được nhiều người sử dụng nhất với hơn 2 triệu lượt kích hoạt.

Đọc tiếp...