Hướng dẫn nhân bản, di chuyển website

Bạn thiết kế website ở máy tính cá nhân xong giờ muốn đưa lên host để hiện diện trên internet? Bạn muốn di chuyển website từ hosting này sang hosting khác? Hay bạn muốn nhân bản một website mới từ website đã có? Bài lab này hướng dẫn các bạn nhân bản website https://cuongcong.com thành website mới http://lab.cuongcong.com.

Các giả thiết trong bài LAB: IPhost: 113.176.10.11

các tham số web cũ (dùng để nhân bản):

domain: https://cuongcong.com;

thư mục chứa mã nguồn: /var/www/html/cuongcong;

file nén sao lưu mã nguồn: cuongcong.zip;

file database tương ứng đã export: cuongcong.sql

Các tham số web mới (kết quả sau khi nhân bản):

domain: http://lab.cuongcong.com; thư mục chứa mã nguồn là /var/www/html/lab-cuongcong

bạn đã có các bản sao thư mục web dưới dạng file nén zip và file cơ sở dữ liệu sql tương ứng. Nếu bạn chưa biết cách sao lưu web xin google nhé

Các bước thực hiện:

1. Upload mã nguồn website lên host

  • Upload file mã nguồn cuongcong.zip lên thư mục /var/www/html
  • Giải nén file thành thư mục /var/www/html/cuongcong
  • Đổi tên thư mục web cũ thành tên thư mục web mới: /var/www/html/cuongcong thành /var/www/html/lab-cuongcong

2. Import cơ sở dữ liệu

  • Login vào phpmyadmin, tạo database mới lab-cuongcong
  • Thực hiện import database từ file web cũ cuongcong.sql vào database của web mới.
  • Ghi lại các thông tin của cơ sở dữ liệu mới để sử dụng ở bước 3

3. Đổi domain cũ sang domain mới

  • Sửa thông tin trong file wp-config.php để kết nối với cơ sở dữ liệu mới: Tìm các dòng
  • sửa thành
Nhớ ghi lại sau khi sửa các thông số.

Ok, xong bước sửa file wp-config.php này thì website mới http://lab-cuongcong.com đã được kết nối với cơ sở dữ liệu mới lab-cuongcong, tuy nhiên trong nội dung phần code web mới (nằm ở thư mục /var/www/html/lab-cuongcong) vẫn chứa các domain cũ cuongcong.com nên phải dùng tools tìm chuỗi cuongcong.com thay thế bằng lab-cuongcong.com

  • Thay domain cũ bằng domain mới:

Truy cập https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpress-databases/ tải về tools Search-Replace-DB-3-1-0.zip Bản mới nhất là Version 3.1.0

(Điền đủ thông tin trên form sẽ xuất hiện nút submit và tải từ liên kết gửi trong email.)

Upload lên thư mục /var/www/html/lab-cuongcong sau đó giải nén.

Truy cập địa chỉ http://lab-cuongcong.com/lab-cuongcong/Replace-DB-3-1-0 từ trình duyệt web, tools sẽ chạy

Trong ô replace điền domain cũ: cuongcong.com; trong ô with điền lab-cuongcong.com

Nhấn Live Run để chạy tools, nó sẽ tìm và thay thế trong các thư mục

/your-secret-search-replace-folder
/wp-admin
/wp-content
/wp-includes

Giờ truy cập domain mới và xem kết quả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »
Index