Bài 1: Giới thiệu loạt bài viết hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS

Hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS 7! Chi phí làm giảm sức cạnh tranh – Điều này luôn là bài toán đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhìn nhận một cách nghiêm túc trong thời buổi hiện nay. Trong series này, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc loạt bài viết xây dựng, triển khai hạ tầng tin học phục vụ hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các phần mềm mã nguồn mở miễn phí hoàn toàn.

Bài 1: Giới thiệu loạt bài viết hỗ trợ doanh nghiệp tự xây dựng máy chủ CentOS

Bài 2: hệ điều hành máy chủ CentOS

 • Hệ điều hành là gì?
 • Thị trường hiện có những hệ điều hành nào?
 • Bảng giá tham khảo hệ điều hành windows server
 • Linux là gì?
 • Chọn windows hay linux?
 • CentOS – Miễn phí nhưng đầy uy lực.

Bài 3: Open Source và những loại giấy phép (Licenses) đang được dùng hiện nay (đọc thêm)

 • Phần mềm thương mại (Commercial Software):
 • Phần mềm thử nghiệm giới hạn (Limited Trial Software)
 • Phần mềm “chia sẻ” (Shareware)
 • Phần mềm sử dụng phi thương mại (Non-commercial Use)
 • Phần mềm không phải trả phần trăm cho nhà sản xuất (Royalties Free Binaries Software)
 • Thư viện phần mềm không phải trả phần trăm (Royalties Free Software Libraries)
 • Apache License 2.0
 • BSD 3-Clause “New” or “Revised” license.
 • BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license.
 • GNU General Public License (GPL)
 • GNU Library or “Lesser” General Public License (LGPL)
 • MIT license.
 • Mozilla Public License 2.0.
 • Sun Industry Standards Source License.

Bài 4: Tạo USB hoặc DVD cài đặt CentOS 7

 • Chuẩn bị dụng cụ
 • Triển khai phương án cài đặt từ USB (khuyên dùng)
 • Triển khai phương án cài đặt từ DVD (chỉ các máy có ổ đĩa DVD)
 • Phương án cài trực tiếp từ file ISO

Bài 5: Cài đặt hệ điều hành CentOS7

 • Các thiết lập cơ bản trong BIOS
 • Gợi ý các chuẩn bị phân hoạch hệ thống
 • Cài đặt CentOS trên Server vật lý.

Bài 6: Vài thiết lập cơ bản sau khi cài đặt CentOS 7

 • Cấu hình lại card mạng
 • Đổi tên máy chủ
 • Cập nhật hệ điều hành
 • Cài đặt trình tải gói wget
 • Cài đặt trình nén zip, giải nén unzip

Bài 7: trình soạn thảo vi

 • Bắt đầu chạy Bộ soạn thảo vi trong Unix/Linux.
 • Các chế độ hoạt động trong Unix/Linux:

1. Chế độ lệnh (Command mode):

2. Chế độ chèn (Insert mode):

 • Thoát khỏi vi trong Unix/Linux.
 • Di chuyển trong một file trong Unix/Linux.
 • Các lệnh điều khiển trong Unix/Linux.
 • Chỉnh sửa file trong Unix/Linux.
 • Xóa các ký tự trong Unix/Linux.
 • Các lệnh thay đổi trong Unix/Linux.
 • Các lệnh sao chép và dán trong Unix/Linux.
 • Các lệnh nâng cao trong Unix/Linux.
 • Tìm kiếm từ và ký tự trong Unix/Linux.
 • Các lệnh set trong Unix/Linux.
 • Chạy các lệnh trong Unix/Linux.
 • Thay thế văn bản trong Unix/Linux.
 • Các điểm quan trọng trong Unix/Linux:

Bài 8: Cài đặt ClamAV trên CentOS 7

 • B1. Bổ sung epel repo.
 • B2. Cài đặt ClamAV bằng lệnh sau:
 • B3. Comment dòng chứa “Example” trong file cấu hình:
 • B4. Thiết lập Selinux cho ClamAV.
 • B5. Update Database cho ClamAV.
 • B6. Test khả năng tìm diệt virus của ClamAV:
 • B7. Đặt lịch quét tự động trên crontab.
 • Các thiết lập thêm cho ClamAV.

Bài 9: Thiết lập hệ thống tường lửa FirewallD trên CentOS 7

Bài 10: Cài đặt và cấu hình SELinux

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »
Index