Hướng dẫn cấu hình SELinux cấp phép cho Nextcloud

Hướng dẫn cấu hình SELinux cấp phép cho Nextcloud sau đây sẽ giúp bạn giải quyết sự cố. Mặc định SELinux chặn dịch vụ đám mây Nextcloud của bạn. Khi bạn đã bật SELinux trên bản phân phối Linux của mình, bạn có thể gặp sự cố về quyền sau khi cài đặt Nextcloud mới. Bancó thể thấy lỗi bị từ chối cấp phép trong nhật ký Nextcloud của bạn. Nếu truy cập vào nextcloud bạn có thể gặp thông báo:

Hướng dẫn cấu hình SELinux cấp phép cho Nextcloud

Quyền truy cập nextcloud bị từ chối bởi SELinux

Cấp phép SELinux cho nextcloud

Các cài đặt sau sẽ hoạt động đối với hầu hết các hệ thống SELinux sử dụng cấu hình phân phối mặc định (/var/www/html). Chạy các lệnh này dưới quyền root. Bạn nhớ điều chỉnh đường dẫn tệp trong các ví dụ sau cho phù hợp với các cài đặt của bạn. Trong ví dụ này, tôi sử dụng thư mục cài đặt nextcloud là /var/www/html/nextcloud:

Gỡ bỏ cấp phép SELinux cho nextcloud

Ngược lại, khi bạn gỡ cài đặt Nextcloud, bạn cần xóa các nhãn thư mục của Nextcloud trong SELinux. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện các lệnh sau với quyền root sau khi gỡ cài đặt Nextcloud:

Nếu bạn đã tùy chỉnh các chính sách SELinux và các ví dụ này có thể không hoạt động, bạn phải cấp cho máy chủ HTTP quyền ghi vào các thư mục này:

Bật cập nhật qua giao diện web

Để kích hoạt cập nhật qua giao diện web, bạn có thể cần điều này để cho phép ghi vào các thư mục:

Tắt cập nhật qua giao diện web

Khi cập nhật hoàn tất, hãy tắt quyền ghi để bảo mật:

Vì lý do bảo mật, bạn nên tắt quyền truy cập ghi vào tất cả các thư mục trong / var / www / (mặc định) bằng lệnh:

Cho phép truy cập vào cơ sở dữ liệu từ xa

Cần có cài đặt bổ sung này nếu cài đặt của bạn đang kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa:

Cho phép truy cập vào máy chủ LDAP

Sử dụng cài đặt này để cho phép kết nối LDAP:

Cho phép truy cập vào mạng từ xa

Nextcloud yêu cầu quyền truy cập vào các mạng từ xa cho các chức năng như chia sẻ Máy chủ với Máy chủ, kho lưu trữ bên ngoài hoặc cửa hàng ứng dụng. Để cho phép quyền truy cập này, hãy sử dụng cài đặt sau:

Cho phép truy cập vào network memcache

Chú ý là cài đặt này không bắt buộc nếu httpd_can_network_connect đã được bật:

Cho phép truy cập vào SMTP / sendmail

Nếu bạn muốn cho phép Nextcloud gửi thông báo e-mail qua sendmail, bạn cần sử dụng cài đặt sau:

Cho phép truy cập vào CIFS/SMB

Nếu bạn đã đặt thư mục dữ liệu của mình trên giao thức chia sẻ CIFS / SMB, hãy sử dụng cài đặt sau:

Cho phép truy cập FuseFS

Nếu thư mục dữ liệu của bạn nằm trên Hệ thống tệp Fuse (ví dụ: EncFS, v.v.), cài đặt này cũng cần thiết:

Cho phép truy cập GPG cho Rainloop

Nếu bạn sử dụng ứng dụng ứng dụng khách webmail trên web rainloop hỗ trợ GPG / PGP, bạn có thể cần điều này:

Chẩn đoán và xử lý sự cố – Troubleshooting

Để khắc phục sự cố chung của SELinux và các cấu hình của nó, hãy thử cài đặt gói phần mềm khắc phục sự cố và chạy lệnh sau để nhận báo cáo giúp bạn định cấu hình các cấu hình SELinux của mình.:

Một công cụ khác để khắc phục sự cố là bật một bộ quy tắc duy nhất cho thư mục Nextcloud của bạn:

Việc có bộ quy tắc chi tiết hơn như trong các ví dụ ở phần đầu sẽ bảo mật mạnh hơn nhiều. Bạn chỉ nên sử dụng bộ quy tắc này để kiểm tra và khắc phục sự cố. Nó có tác dụng tương tự như việc tắt SELinux, vì vậy không sử dụng nó trên các hệ thống quan trọng.

Cường Còng – Chúc các bạn vui vẻ!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »
Index