Tìm hiểu chi tiết mạch khuếch đại thuật toán Op-amp

E. Phân tích mạch sử dụng Op-Amps

1. Phương pháp phân tích

Phân tích và thiết kế là hai quá trình thuận nghịch, khi nắm vững phương pháp phân tích sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quá trình thiết kế. Để phân tích một mạch điện sử dụng Op-Amps lý tưởng, đầu tiên thay thế Op-Amps lý tưởng bởi sơ đồ tương đương

Sau đó tuần tự thực hiện ba bước sau:
– Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V+
– Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V_
– Cho V+=V_, ta tìm được mối quan hệ giữa 
Vin và Vo.
Giữa op-amps lý tưởng và thực tế cò có nhiều điểm khác biệt, để giảm thiểu sự chênh lệch này người ta thực hiện các biện pháp bổ chính (bù) dòng, áp, tần số, common mode…

2. Các bài toán điển hình

a. Bài toán 1: Phân tích mạch điện sau

 – Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V+.       
  v+=0

– Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V_.

– Cho  v+=v ®  v+=v= 0, ta tìm được mối quan hệ giữa Vin và Voutvout = −RF/Rin .vin

b. Bài toán 2: Phân tích mạch điện sau

 Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V+.
V+=0
– Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào
V_.

                                  

– Cho v+=v ®  v+=v= 0, ta tìm được mối quan hệ giữa Vin và Vout.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »
Index